Inschrijving cursus
Inschrijving kan alleen schriftelijk plaatsvinden met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst en geldt voor de hele cursus. De inschrijving verplicht op dat moment tot betaling van de hele cursus, te voldoen in één betaling of in termijnen.

Annulering
Annulering van de aanmelding voor een cursus of workshop is mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor aanvang. Bij een latere afzegging wordt 50% van het verschuldigde cursusgeld in rekening gebracht.

Betaling
De cursist heeft de verplichting door middel van de eenmalige machtiging het cursusgeld te voldoen. Dit is mogelijk in 1 keer, of in 2 termijnen. De afschrijfdata staan vermeld op het inschrijfformulier.

Langdurige ziekte
Bij ziekte langer dan 1 maand, heeft men in overleg met de directie recht op teruggave van het lesgeld.

Verhindering
Lesgeldrestitutie is alleen mogelijk in bijzondere gevallen als langdurige ziekte of verhuizing.
Bij verhindering kan de les tot maximaal 2 keer per cursus tijdens een andere lestijd worden ingehaald, mits er plaats is.

Minimum aantal
Voor de cursussen is een minimale en maximale groepsgrootte bepaald. bij onvoldoende inschrijvingen voor een cursuskan de cursus vervallen, waarbij het minimum aantal deelnemers in eerste aanleg op 10 wordt gesteld. De uiterste inschrijfdatum die daarbij geldt is steeds 1 september voor je najaarsblokken, 15 december voor de voorjaarsblokken startende in de maand januari daarop volgend.
Bij teveel inschrijvingen wordt men op een wachtlijst geplaatst.

Tenzij uitdrukkelijk door de cursist aangegeven, behoudt de Tiendschuur het recht alle beeldmateriaal gemaakt door een van de medewerkers van de Tiendschuur voor PR doeleinden te gebruiken.

 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.