Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert extra voordeel op in de inkomstenbelasting. Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen en het Tegels Oudheidkundig en Pottenbakkersmuseum (T.O.P.M.) hebben beiden de erkenning ANBI instelling te zijn.

In onderstaande documenten vindt u informatie over beide organisaties:

Voor meer informatie over schenkingen en overige giften klik hier of informeer bij de Belastingdienst.