ANBI

Een gift aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) die is aangemerkt als culturele instelling, levert extra voordeel op in de inkomstenbelasting. Keramiekcentrum Tiendschuur Tegelen en het Tegels Oudheidkundig en Pottenbakkersmuseum (T.O.P.M.) hebben beiden de erkenning ANBI instelling te zijn.

Voor meer informatie over schenkingen en overige giften verwijzen wij naar de Belastingdienst.
Download hier het document ANBI Keramiekcentrum Tiendschuur
Download hier de jaarrekening 2019 Keramiekcentrum Tiendschuur
Download hier het document ANBI TOPM.