Schenken loont!

Wist je dat schenken belastingvoordeel oplevert?

De fiscus stimuleert het schenken aan culturele instellingen op twee manieren:

  1. Keramiekcentrum Tiendschuur heeft een erkenning als culturele ANBI. Dit betekent dat je de gift aan het centrum met 25% mag verhogen en dit verhoogde bedrag mag aftrekken bij je belastingaangifte. (Voor meer informatie zie: Giften aftrekken.)
  2. Sluit je een overeenkomst om gedurende minimaal 5 jaar een periodieke schenking te doen aan het centrum, dan vervalt de aftrekdrempel en kun je de volledige gift (al dan niet verhoogd) van je inkomen aftrekken. (Zie voor meer informatie: Overeenkomst periodieke gift).
Hoe werkt het?
  1. Download het formulier bij de belastingdienst voor het opmaken van de overeenkomst: Overeenkomst periodieke gift.
  2. Vul het formulier in met jouw gegevens, onderteken het en stuur het per post of e-mail (info@tiendschuur.net) naar Keramiekcentrum Tiendschuur.
  3. Wij vullen onze gegevens aan en sturen jouw exemplaar van de overeenkomst retour. Hierin vind je de gegevens voor de belastingaftrek.

Zo wordt jouw gulle gebaar aan Keramiekcentrum Tiendschuur door de fiscus beloond.
En met jouw gulle gift is het museum in staat b.v. nieuwe objecten te verwerven.