parallax background

Samenstelling collectie


Twee millennia keramiek

De collectie van de Tiendschuur vindt haar oorsprong bij de roodbakkende klei uit Tegelse bodem. Hiervan maakten in de 18e en 19e eeuw vele pottenbakkersateliers gebruiksgoed. Maar met deze klei werden ook grof-keramische producten (dakpannen, bakstenen e.d.) vervaardigd. Het oudste keramische werk uit de collectie stamt van de Romeinen (± 100 n. Chr.), de nieuwste werken zijn creaties van hedendaagse kunstenaars uit heel Nederland en Europa.


Objecten gegroepeerd in zes rubrieken