Passie in het Zuiden”
Keramische kunst over het passieverhaal

Het Keramiekcentrum Tiendschuur presenteert ter gelegenheid van de vijfjaarlijkse Passiespelen in Tegelen twee exposities die gewijd zijn aan het passieverhaal onder de titel: “Passie in het Zuiden”. Eén kleine historische presentatie met werken uit regio en eigen collectie. En een expositie met keramische kunstwerken van gerenommeerde moderne kunstenaars uit Nederland en België. Deze kunstenaars vinden inspiratie in het lijdensverhaal en hebben het volgens hun persoonlijke interpretatie verbeeld in klei. Het resultaat is het passieverhaal van vandaag, met liefde, bloed, zweet, tranen en een knipoog!
De expositie is te zien van 24 april tot en met 13 september.

De kunstenaars die deelnemen aan deze tentoonstelling zijn: José Fijnaut (NL), Marc Janssens (B), Monique Muylaert (B), Herman Muys (B) en Maria Stams (NL) Adriaan Rees (NL) en Marjan Waanders (NL).

Maria Stams en José Fijnaut zijn fenomenaal in portret- en figuur boetseren en samen verwierven ze bekendheid met hun project: Koppig Limburg”. Hierbij maakten ze dubbelportret van een model dat tegelijkertijd werd geïnterviewd over zijn of haar mening over kunst. Inmiddels hebben ze samen meer dan 240 Limburgers geportretteerd. Vele bekende Limburgers en Nederlander zijn door hen vereeuwigd, waaronder: pastoor Dautzenberg, Jan Smeets, Gerd Leers en Koning Willem Alexander. Nu zijn ze de uitdaging aan gegaan speciaal voor deze expositie zich te laten inspireren door het passieverhaal.

Marc Janssens (B) verbeeldt mensfiguren die lijken te proberen hun mens-zijn te overstijgen met allerlei mechanische hulpmiddelen maar worden daardoor alleen maar nietiger en kwetsbaarder. Zijn figuren worstelen met zichzelf en eisen die de maatschappij aan hun stelt. Door de herkenbaarheid grijpt zijn werkt aan. Dankzij de ingetogen poëtische sfeer wordt het niet te confronterend. Het is slechts een kleine stap voor hem naar het lijdensverhaal.

Herman Muys (B) werkt figuratief en sculpturaal. Zijn beelden heb een surrealistische en sprookjesachtige sfeer.
Aandoenlijke mensfiguren en dierfiguren die verward zijn geraakt in een web van politieke spelletjes en intriges tussen ego’s en machtswellustelingen. De actualiteit van deze problemen blijkt elke dag weer in het nieuws. Problemen die al speelden tijdens het leven van Christus en nog altijd leren we niet van de geschiedenis..

Monique Muylaert (B) toont een serie keramische reliëfs met de titel “Poorten naar de hemel”. Ze herinneren aan de kruiswegstaties die in bijna elke katholieke kerk te vinden zijn. Haar werk verwijst net zoals de Romantische schilders naar het Goddelijke in de natuur. Naar de nietigheid van de mens ten opzichte van de oerkrachten van de natuur.

Adriaan Rees (NL) maakt stoere en robuuste beelden. Hij legt zich niet op één thema vast, maar zoekt grenzen op. De wereld is zijn werkterrein. Steeds weer draait het om aspecten van de ‘condition humaine’, waarbij hij zich vrijelijk laat inspireren door culturele en religieuze elementen.

Marjan Waanders (NL) heeft een heel bijzondere manier van werken met keramiek. Zij slaat bestaande beelden aan gruzelementen en reconstrueert ze vervolgens tot wonderlijke nieuwe keramische assemblages. Collages in 3D bestaand uit keramische fragmenten tot een geheel versmolten worden door een gezamenlijke decoratie. Zo is ze ook met religieuze beeldjes aan het werk gegaan wat resulteert in bijvoorbeeld een crucifix compleet met een kinderboerderij.

De expositie gaat vergezeld van een aantal activiteiten:
José Fijnaut en Maria Stams – portretteren en interview met model Dries Engelen – 5 juli, 14.00-16.00 uur
May Rooijakkers en Bart Sikkens – theatervoorstelling ”Overpeinzingen” – 13 september, 12.00 uur
Herman Muys en Monique Muylaert – lezing door Melissa Muys – 13 september, 14.00 uur